Všetko o širokospektrálnom CBD oleji

Možno ste si všimli, že CBD produkty sú označované ako „plnespektrálne“ alebo „CBD izoláty“. Existuje však aj CBD produkt pod pojmom „širokospektrálny“ extrakt, o ktorom sa hovorí oveľa menej. Hoci mnoho spoločností uvádza svoje produkty na trhu pod pojmom plnespektrálne, v skutočnosti obsahujú širokospektrálne výťažky. Má niečo širokospektrálny extrakt spoločné s CBD? Ako sa odlišuje od ostatných extraktov?

Širokospektrálne extrakty obsahujú množstvo fytochemikálií pochádzajúcich z konope, ale ich pôvodný pomer nie je dodržaný. Ide o odstránenie THC, ale niekedy sa jedná aj o úplnú reštrukturalizáciu kanabinoidného a terpenového profilu extraktu.

Prečo teda spoločnosti ponúkajú širokospektrálne produkty? Ako sa tieto produkty odlišujú od plnespektrálnych CBD alebo CBD izolátov? Aké majú výhody?

V tomto článku vám na tieto otázky odpovieme a dozviete sa aj ďalšie informácie o širokospektrálnym CBD. Ak dočítate tento článok, stanete sa špecialistom na zisťovanie rozdielov medzi typmi konopných extraktov.

Plnespektrálny, širokospektrálny či izolát?

Mnoho spoločností vyrábajúcich CBD ponúka svoje produkty ako plnespektrálne alebo ako izoláty, ktorých rozdielnosť spočíva v pomere fytochemikálií.

Plnespektrálne extrakty obsahujú fytochemikálie zahŕňajúce rôznorodé zlúčeniny kanabinoidov, vosky, estery a terpény.

Izolát obsahuje iba jednu zlúčeninu v „izolácii“ - zvyčajne CBD. Proces jeho výroby spočíva v odstránení všetkých ostatných fytochemikálií a ponechania iba čistého CBD.

Širokospektrálny výťažok si možno predstaviť ako hybrid týchto dvoch. Vyrába sa izoláciou jednotlivých zlúčenín z rastliny a ich rekombináciou, aby sa účinky extraktu pripodobnili rôznorodým zlúčeninám kanabinoidov s určitými úpravami. Širokospektrálne extrakty sa výrazne odlišujú podľa druhu fytochemických profilov.

Niektorí výrobcovia odstraňujú len THC, aby mohli ponúkať svoje produkty na miestach, kde je THC prísne zakázané.

Iní výrobcovia vyrábajú CBD izoláty a pridávajú do nich dávku terpénov. Ak spoločnosti používajú túto metódu a označujú svoj finálny výrobok ako širokospektrálny, jedná sa o zavádzajúce označenie a takýto produkt vnímame stále ako izolát, pretože neobsahuje žiadne ďalšie kanabinoidy.

Výhodou výroby širokospektrálneho extraktu je možnosť kontrolovať špecifické pomery kanabinoidov za účelom dosiahnutia väčšej konzistencie produktov, teda niečo, čo plnespektrálny produkt nemôže ponúknuť.

Prírodné plnespektrálne produkty to nemôžu ponúknuť, pretože fytochemická kombinácia zlúčenín rastliny konope sa pri jednotlivých skupinách rastlín líši.

Ako sa vyrábajú širokospektrálne extrakty?

Širokospektrálne extrakty sa vyrábajú podobným spôsobom ako plnespektrálne, s výnimkou jedného procesu navyše. Surové konope sa najprv spracuje pomocou rozpúšťadla, väčšinou metódou nadkritického CO2 - oxidu uhličitého. Táto čistá metóda extrakcie tvorí konopný olej s plným spektrom bohatým na obsah CBD a rôzne zlúčeniny fytochemikálií.

Potom sa prostredníctvom techniky chromatografie oddelí od zvyšku zmesi THC. To zachová všetky ostatné fytochemikálie neporušené. Prostredníctvom tejto metódy sa získava extrakt bez obsahu THC, ktorý obsahuje CBD spolu s ďalšími kanabinoidmi, terpénmi a fytonutrientmi.

Niektorí výrobcovia pred rekombináciou všetky ingrediencie rozdelia na jednotlivé izoláty.

To, čo robia niektoré spoločnosti nesprávne a zavádzajúco je, že vezmú CBD izolát, pridajú k nemu terpény a výsledok označia ako plnespektrálny. V tomto prípade sa nenechajte sa zmiasť. Nejedná sa o plnespektrálny extrakt a nemal by sa označovať ani ako širokospektrálny extrakt.

Jediným spôsobom, ako tieto výťažky odlíšiť, je pozrieť si certifikát analýzy uskutočnenej nezávislými laboratóriami tretích strán.

Kedy si vybrať širokospektrálny extrakt?

Širokospektrálne extrakty sú ideálne pre ľudí, ktoré sa chcú úplne vyhnúť THC. Aj napriek tomu, že množstvo THC v produktoch s plným spektrom je veľmi nízke (0,3% alebo menej), môže v dvoch prípadoch predstavovať určitý problém.

Prvý prípad zahŕňa ľudí, ktorí sú testované na prítomnosť THC v krvi (zamestnávateľ chce vedieť, či jeho zamestnanci neužívajú marihuanu). Plnespektrálne produkty môžu vyvolať pozitívny výsledok, aj keď ľudia užívajú legálny konopný produkt. Užívanie širokospektrálneho extraktu neobsahujúceho THC umožňuje ľuďom využívať výhody CBD produktov z celej rastliny a prejsť testami na prítomnosť THC.

Druhý prípad sa týka ľudí, ktorí sú príliš citliví na účinky THC, dokonca aj v stopových množstvách obsiahnutých v plnespektrálnych extraktoch, najmä ak si vyžadujú väčšie dávky týchto produktov.

Užívanie širokospektrálneho extraktu zabezpečuje, že sa u ľudí neobjavia žiadne psychoaktívne účinky so zachovaním zdravotných prínosov širokej škály konopných fytochemikálií.

Kedy sa treba širokospektrálnym extraktom vyhýbať?

Pre väčšinu jedincov je lepšie vybrať si plnespektrálne extrakty. Aj keď sú takmer rovnaké ako širokospektrálne produkty, majú vďaka prítomnosti THC trošku lepšie účinky.

THC má veľa rovnakých účinkov ako CBD a v malom množstve (0,3% alebo menej) u väčšiny ľudí nevyvoláva psychoaktívne účinky.

Akým spôsobom porovnávať laboratórne testy?

Zverejnenie laboratórnych testov tretích strán nie je (zo zákona) povinné, ale každý renomovaný výrobca CBD by mal mať výsledky týchto testov vykonaných nezávislými laboratóriami zverejnené na svojich webových stránkach. Overovanie laboratóriami tretích strán je súčasťou marketingových informácií výrobcov a pomáha zákazníkom lepšie porozumieť nákupu.

Ak si plánujete objednať širokospektrálny CBD extrakt, mali by ste si všímať dve informácie. Skontrolujte, či extrakt obsahuje okrem CBD aj stopové množstvo minoritných kanabinoidov, akými sú CBC, CBN, CBG a CBDA.

Potom sa pozrite na miesto, kde sú uvedené informácie o THC a ubezpečte sa či obsahuje výraz ND (Not Detected - nezistené) alebo 0. Všimnite si, že niektoré laboratóriá rozdeľujú THC na jeho menšie časti - THCA, exo-THC, Δ8-THC, Δ9-THC a THCV - všetky tieto údaje by mali mať hodnotu ND alebo 0.

Záver: Ktorý produkt je pre mňa vhodný?

Širokospektrálny CBD produkt by ste mali uprednostniť pred plnespektrálnym ak vás čakajú testy na prítomnosť THC alebo patríte k ľuďom príliš citlivým na THC.

Ak nepatríte ani do jednej z týchto dvoch kategórií, odporúčame vám kúpiť si širokospektrálny CBD produkt. Cena širokospektrálneeho a plnespektrálneho extraktu je takmer rovnaká, avšak širokospektrálny produkt má vďaka prítomnosti THC trošku vyššiu účinnosť.