Dokáže CBD regulovať hormóny v prípade endokrinných porúch?

CBD pôsobí na regulačný systém v mozgu, ktorý riadi rovnováhu hormónov. Endokrinný systém je zodpovedný za riadenie všetkých procesov od energetického metabolizmu až po reprodukčné funkcie.

Kanabinoidy majú schopnosť interagovať s endokanabinoidným systémom nášho organizmu.

Endokanabinoidný systém udržuje v našom organizme homeostázu, teda rovnováhu tela. To je zároveň aj úlohou endokrinného systému.

CBD a ďalšie kanabinoidy dokážu obnoviť rovnováhu v tomto systéme priamo prostredníctvom hypotalamu a hypofýzy, ale aj v jednotlivých endokrinných orgánoch.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako funguje CBD a endokanabinoidný systém pri nefunkčnom endokrinnom systéme a ako možno využiť CBD pri liečbe endokrinných porúch.

Medzi benefity užívania CBD oleja na zlepšenie endokrinných funkcií patrí:

- podpora tvorby inzulínu,

- podpora chudnutia,

- regulácia metabolických procesov a hladiny cukru v krvi,

- podpora mitochondriálneho procesu,

- regulácia energetickej hladiny,

- eliminácia sekrécie kortizolu,

- podpora zažívacieho systému.

Endokrinné poruchy súvisia s fungovaním nášho endokrinného systému v organizme, ktorý má za úlohu udržiavať rovnováhu v našom tele (napríklad energetický metabolizmus, tvorbu červených krviniek, atď.). U zdravých ľudí funguje endokrinný systém prostredníctvom neustálej spätnej väzby, podľa potreby sa aktivuje a deaktivuje len aby udržal naše telesné hodnoty v rovnováhe. Ak sa však rovnováha systému naruší, rozpadne sa a my čelíme zdravotným problémom, z ktorých niektoré môžu byť viac, iné zase menej závažnejšie.

Endokrinný systém tvorí súbor rôznych žliaz, ktoré udržiavajú organizmus v rovnováhe (homeostáza). Tieto žľazy vylučujú hormóny, a tak komunikujú s ostatnými časťami nášho organizmu.

Endokrinný systém si možno predstaviť ako veľkú spoločnosť, ktorú riadi hypotalamus (nachádzajúci sa v strede mozgu), ktorý rozhoduje o tom, kde urobiť zmeny, aby spoločnosť (teda náš organizmus) fungovala správne. Rovnako ako riaditeľ spoločnosti, ani hypotalamus nevykonáva žiadne z týchto zmien sám, ale deleguje úlohy na rôzne oddelenia ďalších výkonných orgánov, akými sú je pankreas, nadobličky, štítna žľaza a ďalšie.

Každá z týchto žliaz predstavuje vedúceho konkrétneho oddelenia. Niektoré riadia energetický metabolizmus, rast, imunitné funkcie, telesnú teplotu alebo štruktúru kostí. Keď hypotalamus rozhoduje alebo rozdáva príkazy, komunikuje so svojimi tímami prostredníctvom rôznych hormónov a neurotransmiterov. Endokrinný systém funguje v neustálej spätnej väzbe, kontroluje, ako sú tieto zmeny implementované a aký je ich účinok.

Informácie o endokrinných žľazách

V tele je 9 hlavných endokrinných žliaz, ktoré majú svoju funkciu a všetky reagujú priamo na hypotalamus. V nasledovných riadkoch rozoberieme bežné endokrinné poruchy, v rámci ktorých môžu CBD a ďalšie kanabinoidy zlepšiť funkcie.


  1. Epifýza

Epifýza kontroluje pocit ospalosti. Zhromažďuje informácie z iných oblastí mozgu, ktoré merajú spektrum viditeľného svetla. Má schopnosť reagovať na zmeny denného svetla z modrého na červené.

Poruchy funkcie epifýzy spôsobujú poruchy nálady, pásmovú chorobu (jetlag) a nespavosť.


  1. Hypotalamus

Hypotalamus je riadiacim článkom endokrinného systému, ktorý kontroluje väčšinu funkcií endokrinného systému organizmu. Hypotalamus reguluje telesnú teplotu, smäd a chuť do jedla, hmotnosť, emócie, spánok, libido, pôrod a reprodukčné zdravie, krvný tlak, tepovú frekvenciu a tráviace funkcie. Ak nastane problém s hypotalamom, môže to spôsobiť problémy s ktoroukoľvek z ostatných častí endokrinného systému.

Dysfunkcia hypotalamu môžu mať za následok hypopituitarizmus, neurogénny diabetes insipidus, hypotyreózu, hypertyreózu a poruchy príjmu potravy.

  1. Hypofýza

Hypofýza sa riadi pokynmi z hypotalamu a prenáša túto správu do ďalších endokrinných žliaz prostredníctvom sekrécie hormónov.

Hormónmi hypofýzy sú hormón stimulujúci štítnu žľazu (TSH), luteinizačný hormón (LH), hormón stimulujúci folikuly (FSH), prolaktín (PRL) rastový hormón (GH), hormón stimulujúci melanocyty (MSH) a kortikotropín (ACTH).

Dysfunkčná hypofýza zahŕňa problémy, akými sú syndróm chronickej únavy, nízke libido, bolesti hlavy, menštruačné nepravidelnosti, neplodnosť, erektilná dysfunkcia, Cushingov syndróm a depresia.

  1. Štítna žľaza

Štítna žľaza riadi náš metabolizmus aj prostredníctvom hypofýzy a informácií z hypotalamu, ktoré ju pomocou hormónov riadia, aby buď zrýchlila, alebo spomalila. Štítna žľaza riadi využívanie energie v celom organizme.

Štítna žľaza zrýchľuje metabolizmus, a tak dáva pokyn na spaľovanie väčšieho množstva energie a reguluje aj množstvo vnútorného telesného tepla.

V rámci nefunkčnej štítnej žľazy môžu vzniknúť 2 poruchy, a to hypotyreóza a hypertyreóza.

Pri hypotyreóze sa metabolické procesy spomaľujú a ľudia sú unavení. Pri tomto druhu ochorenia je ľahšie získať nadváhu.

hypertyreózy fungujú metabolické procesy príliš rýchlo. Výsledkom býva úzkosť, nespavosť, hnačka a búšenie srdca. Pri tomto ochorení je ľahšie schudnúť, než pribrať.


  1. Paratyroidy

Prištítne telieska sú malé žľazy, ktoré sú umiestnené za štítnou žľazou. Riadia našu rovnováhu vápnika v organizme, a preto hrajú významnú úlohu pri udržiavaní homeostázy pH krvi, vápnika, fosforu a kostného metabolizmu.

Z nefunkčných prištítnych teliesok môže vzniknúť hypoparatyreóza a hyperparatyroidizmus.

Hypoparatyreoidizmus mení rovnováhu vápnika a fosforu a môže viesť k dlhodobým problémom s kardiovaskulárnym systémom a nervovým systémom. Spôsobuje pokles hladiny vápnika a zvýšenie hladiny fosforu na nežiadanú úroveň.

Hyperparatyreóza je vážne onemocnenie, ktoré spôsobuje zvýšenie hladiny vápnika, čo má za následok osteoporózu, bolesti kĺbov, obličkové kamene a veľmi slabú imunitnú funkciu.

  1. Žľaza týmus

V týmuse dozrievajú imunitné bunky, ako sú T-lymfocyty.

Imunitné a krvné bunky sa najprv vytvárajú v kostnej dreni, a potom sa dostanú do týmusu, kde sú pripravené ako trénovaní ničitelia imunitného systému.

Problémy s týmusom sú jednou z hlavných príčin autoimunitných ťažkostí, ako je myastenia gravis a reumatoidná artritída.

Pri týchto ochoreniach útočia imunitné bunky na organizmus namiesto napádania patogénov, čo vedie k poškodeniu kĺbov alebo tkanív v organizme našimi vlastnými imunitnými bunkami.

  1. Nadobličky

Nadobličky sú zodpovedné za všetko od krvného tlaku po srdcovú frekvenciu. Hormóny produkované týmito žľazami zahŕňajú kortizol alebo kortizón. Tieto hormóny riadia hladinu stresu v podobe reakcie na boj alebo útek. Nadobličky zároveň tiež regulujú našu energetickú hladinu po celý deň a pomáhajú regulovať sexuálne funkcie.

Problémy nadobličiek zahŕňajú Cushinov syndróm, syndróm chronickej únavy, fibromyalgiu, úzkosť, nespavosť.

  1. Pankreas

Pankreas riadi hladinu glukózy v krvi prostredníctvom hormónov inzulín a glukagón.

Inzulín presúva cukor z krvi do buniek. Glukagón štiepi uložené cukry, aby mal organizmus dostatok energie pre fungovanie.

Tieto dva hormóny sleduje hypotalamus, inak môžu spôsobiť vážne problémy (vysoké množstvo cukru poškodzuje orgány a nedostatok cukru vyvoláva pocit únavy, zmätenosť a závraty). Pankreas vytvára aj viaceré enzýmy, ktoré využívame pri rozkladaní potravy.

Dysfunkcia pankreasu môžu viesť k diabetu (typ 1 alebo 2), metabolickému syndrómu, steatóze pečene, zlému tráveniu, slabosti, hypoglykémii a syndrómu polycystických vaječníkov.

  1. Semenníky a vaječníky

Pohlavné orgány ľudského tela uvoľňujú hormóny, ktoré riadia rast, imunitné funkcie, sexuálne zdravie a náladu. Oba pohlavné orgány reagujú na hormóny, ktoré produkuje hypofýza.

Dysfunkčné semenníky / vaječníky môžu viesť k ťažkostiam, akými sú:

U mužov (semenníky): nízke libido, erektilná dysfunkcia, neplodnosť, nízka imunita, prostatitída, ochabovanie svalov, únava a ochorenie srdca.

U žien (vaječníky): menštruačné nepravidelnosti, syndróm polycystických vaječníkov, neplodnosť, menopauza, nízka imunita, hirzutizmus (abnormálny rast ochlpenia), syndróm chronickej únavy, nízky krvný tlak a anémia.

Užívanie CBD pri endokrinných poruchách

CBD funguje priamo prostredníctvom hypotalamu, ktorý pôsobí na ostatné orgány endokrinného systému a udržiava homeostázu v rovnováhe.

CBD dokáže účinne liečiť endokrinné poruchy, ako napríklad diabetes, reprodukčné problémy, poruchy štítnej žľazy, poruchy nadobličiek, problémy s rastom, problémy s laktáciou a poruchy nálady.

Keďže CBD dokáže zlepšovať funkciu hypotalamu, je užitočné pre celkovú obnovu homeostázy.

Aká je optimálna dávka CBD oleja pri liečbe endokrinných porúch?

Ak skúšate CBD olej prvýkrát, je dôležité začať s malou dávkou a postupne ju zvyšovať. Niektorí ľudia potrebujú vysoké dávky, 40 mg denne, zatiaľ čo iní potrebujú veľmi nízke dávky, asi 2 mg denne. Nájdenie správnej dávky je možné prostredníctvom metódy pokus a omyl. Mali by ste začať s nízkou dávkou a pridávať 2 alebo 3 mg denne.

Že ste našli správnu dávku môžete zistiť vtedy, ak začnete pociťovať vymiznutie príznakov alebo vznik nežiadúcich účinkov. Ak sa tak stane, našli ste hornú hranicu a mali by ste dávku znížiť na poslednú dávku, ktorá nevyvolávala vedľajšie účinky.