CBD účinky

Kanabidiol (CBD) olej a ďalšie produkty CBD sú čoraz obľúbenejšie u spotrebiteľov, ktorí hľadajú alternatívnu liečbu rôznych chorôb či zdravotných problémov.

 

 1. CBD znižuje epileptické záchvaty

V roku 2018 bol schválený liek Epidiolex ako prvý liek CBD farmaceutickej kvality. Epidiolex lieči záchvaty u dvoch zriedkavých a ťažkých typov epilepsie nazývaných Lennox-Gastautov syndróm a Dravetov syndróm u ľudí vo veku od 2 rokov.

Klinické štúdie z roku 2018 zistili, že keď ľudia so syndrómami Lennox-Gastaut a Dravet užívajú Epidiolex s inými liekmi v prípade liečby epileptických záchvatov, majú menej záchvatov ako ľudia užívajúci placebo s inými liekmi na záchvaty.

 

 1. CBD znižuje úzkosť

Vedecká štúdia, ktorá sa uskutočnila na vzorke 24 ľudí so sociálnou úzkostnou poruchou zistila, že tí, ktorí užili 600 mg CBD pred simulovaným testom na verejnosti, mali menšiu úzkosť ako tí, ktorí užívali placebo.

 

 1. CBD zmierňuje chronickú bolesť

Ľudia po celom svete užívali konope na liečivé účely vrátane tlmenia bolesti už okolo roku 2900 pred Kristom. Vedci tvrdia, že kanabinoidy majú účinky, ktoré utišujú bolesť.

Vedecká správa z roku 2018 zverejnila výsledky, v rámci ktorej sa skúmalo 47 štúdií s počtom 4 743 ľudí, ktoré sa zaoberali používaním kanabisu a kanabinoidov na inú chronickú bolesť ako bolesť spôsobenú rakovinou. Prieskumy potvrdili dôkazy o tom, že kanabinoidy znižujú bolesť v porovnaní so skupinami, ktoré užívali placebo. Nežiaduce vedľajšie účinky boli zároveň častejšie u ľudí užívajúcich kanabinoidy ako placebo.

 

 1. CBD pomáha pri liečbe porúch spojených s užívaním návykových látok

Porucha užívania návykových látok ovplyvňuje mozog ako aj správanie človeka a môže spôsobiť, že človek nie je schopný kontrolovať svoje užívanie legálnych alebo nelegálnych liekov alebo drog.

Podľa vedeckej správy z roku 2015 môže CBD ovplyvňovať niektoré mozgové okruhy spojené so závislosťou a správaním sa v súvislosti s užívaním drog a regulovať stresovú reakciu či kompulzívne správanie.

Z prieskumov vykonaných počas vedeckých štúdií na zvieratách a ľuďoch vyplynulo, že CBD môže pomôcť pri závislosti od opioidov a psychostimulancií a môže byť prospešné v prípade liečby závislosti pri užívaní marihuany aj tabaku.

V roku 2018 vedci uskutočnili štúdiu na potkanoch, ktorá sledovala, či CBD zabráni relapsu užívania drog.

Vedci zistili, že CBD znižovalo relaps vyvolaný drogami a stresom a znižovalo úzkosť a impulzivitu. Relaps zostal znížený ešte 5 mesiacov po experimente.

Dvojito zaslepená randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia z roku 2019 naznačuje, že CBD môže byť užitočné u ľudí s poruchou užívania heroínu.

U ľudí abstinujúcich od drogovej závislosti od heroínu znížilo CBD v porovnaní s placebom úzkosť ako aj túžbu vyvolanú podnetmi k drogám. CBD tiež znížilo fyziologické prejavy, ako napríklad srdcovú frekvenciu či hladiny kortizolu v slinách. Vedci tieto účinky pozorovali aj o týždeň neskôr, čo naznačuje, že ide o dlhodobé výsledky.

 

 1. CBD zmierňuje vedľajšie účinky chemoterapie

Liečba rakoviny, akou je napríklad chemoterapia alebo rádioterapia, môžu spôsobiť nevoľnosť a zvracanie. Lekári často liečia nevoľnosť a zvracanie vyvolané chemoterapiou liekom nazývaným antiemetikum.

Štúdia z roku 2010 zistila, že v porovnaní s placebom je kombinácia THC a CBD ku klasickej antiemetickej liečbe lepšou alternatívou predchádzania nevoľnosti aj zvracania.  

Vedecká štúdia na potkanoch z roku 2018 zistila, že liečba CBD zabránila nárastu hladín serotonínu v interoceptívnej ostrovnej kôre (IIC) potkanov po injekcii nechutnej chemickej zlúčeniny.

U ľudí predstavuje IIC oblasť mozgu, ktorá je zodpovedná za nevoľnosť. Tieto objavy naznačujú, že vedci by mohli potenciálne vyvinúť CBD na liečbu proti nevoľnosti u ľudí podstupujúcich chemoterapiu.

Podľa článku Future Oncology z roku 2019 môžu kanabinoidy predchádzať aj ďalším vedľajším účinkom chemoterapie vrátane bolesti, straty chuti do jedla či orgánovej toxicity.

Štúdie skúmajúce CBD v prípade liečby nevoľnosti sú relatívne nové a vedci musia vykonať viacero výskumov, aby mohli potvrdiť, či CBD zabraňuje vedľajším účinkom chemoterapie.

 

 1. CBD lieči posttraumatickú stresovú poruchu

Štúdie preukázali, že popri psychiatrickej liečbe môže CBD redukovať príznaky posttraumatickej stresovej poruchy.

Vedci vo vedeckej štúdii z roku 2019 zistili, že účastníci štúdie zaznamenali zníženie problémov so spánkom a nočnými morami. Všetci účastníci pokračovali v užívaní CBD počas celej štúdie a nezaznamenali žiadne vedľajšie účinky.

 

 1. CBD lieči depresiu

Vedecká štúdia z roku 2018 poznamenáva, že niektoré štúdie naznačujú antidepresívnu aktivitu po podaní CBD na zvieracích modeloch. Vedci tvrdia, že CBD vykazuje po krátkom alebo dlhodobom užívaní očividne výrazný protistresový účinok a v niektorých testoch pôsobilo CBD aj ako antidepresívum.

 

Riziká a vedľajšie účinky

Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov doposiaľ schválil iba jeden liek, ktorý priamo obsahuje látku CBD. Ide o liek s názvom Epidiolex určený na liečbu dvoch zriedkavých foriem epilepsie. V rámci užívania Epidiolexu obsahujúceho CBD sa zistili nasledovné vedľajšie účinky:

 • poškodenie pečene,
 • interakcia s inými liekmi, ktorá môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky,
 • zvýšené riziko podávaných upokojujúcich liekov a ospalosti pri pití alkoholu alebo liekov na liečbu úzkosti, stresu, paniky alebo porúch spánku,
 • zmena bdelosti,
 • zníženie chuti do jedla,
 • hnačky.

 

Zdroje:

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/drug-trials-snapshots-epidiolex

https://journals.lww.com/pain/Abstract/2018/10000/Cannabis_and_cannabinoids_for_the_treatment_of.6.aspx

https://www.nature.com/articles/npp20116

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6161644/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482919/

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2125.2010.03743.x

https://www.eneuro.org/content/5/4/ENEURO.0256-18.2018

https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/fon-2018-0530

https://journals.sagepub.com/doi/10.4137/SART.S25081

https://www.nature.com/articles/s41386-018-0050-8

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2019.18101191