Ako pomáha CBD olej pri schizofrénii a psychóze?

Schizofrénia je neurologická porucha ovplyvňujúca vnímanie reality, ktorá sa prejavuje preludmi, halucináciami, zmätenosťou reči, sťaženým sústredením, nedostatkom motivácie a zmäteným správaním. Približne polovica pacientov so schizofréniou môže mať aj inú duševnú poruchu. Samotná schizofrénia nie je smrteľná, ale môže zapríčiniť srdcové ochorenia alebo diabetes. Pacienti zvyčajne predčasne umierajú z rôznych príčin, najmä na metabolické a pečeňové ochorenia či samovraždy.

Keďže vedci neustále hľadajú nové, účinné možnosti liečby schizofrénie a v posledných rokoch sa zamerali na liečivú (nepsychoaktívnu) zlúčeninu CBD obsiahnutú v rastline konope, v nasledovnom príspevku sa pozrieme na to, či je CBD pri tomto ochorení bezpečné a ako by mohlo pomôcť.

Prínosmi CBD oleja v rámci liečby schizofrénie je zmiernenie úzkosti a depresia, regulácia rovnováhy neurotransmiterov (dopamín, sérotonín a glutamát), zvýšenie prietoku krvi do kortikálnych oblastí mozgu, zlepšenie kvality a trvania spánku a regulácia vaniloidných receptorov (TRPV1).

Aké sú možnosti liečby schizofrénie?

Liečba schizofrénie zvyčajne tkvie v komplexnom prístupe, teda v úprave životného štýlu, zmene stravovacích návykov, liečbe závislosti, užívaní antipsychotík, psychiatrickej terapii a skupinovej terapii.

Včasná a správna liečba antipsychotickými liekmi dokáže väčšinu príznakov schizofrénie znížiť alebo eliminovať. Všetky tieto lieky však majú silné negatívne vedľajšie účinky, najmä ak sa užívajú dlhodobo. U pacientov užívajúcich tieto lieky sa objavujú časté náhle, abnormálne alebo bolestivé pohyby svalov, cukrovka či srdcové komplikácie.

Vedecké štúdie dokázali, že CBD ponúka zlepšenie symptómov schizofrénie v podobnej miere ako antipsychotický liek Amisulprid. CBD má zároveň oveľa menej vedľajších účinkov.

Triky, ako maximálne využiť CBD olej pri schizofrénii

Majte na pamäti, že neexistuje žiadny liek na schizofréniu, ani CBD. Súčasné schválené liečby sú navrhnuté tak, aby upravili priebeh ochorenia, nie aby ho vyliečili.

Vyhýbajte sa akýmkoľvek extraktom z konope s viac ako 0,3% THC. Vyššie koncentrácie by mohli mať postupom času na samotnú schizofréniu negatívny vplyv.

Vyberajte si CBD izoláty alebo iné extrakty neobsahujúce THC.

Používajte len vysoko kvalitné CBD produkty otestované tretími stranami, aby ste sa vyhli nekvalitným produktom, ktoré môžu zhoršiť príznaky.

Na dosiahnutie aj mierneho zlepšenia príznakov je potrebná vysoká dávka (1 000 mg denne) CBD.

Užívanie CBD alebo iných doplnkov vždy pred užitím konzultujte so svojim lekárom. Užívanie niektorých liekov môže spôsobiť v kombinácii s CBD alebo inými kanabinoidmi negatívne vedľajšie účinky.